ארנונה תל אביב

תל אביב

חילופי מחזיקים בארנונה בתל אביב והעברת כל החשבונות בדירה ב 5 דקות

להעביר את הארנונה בתל אביב
 וכל שאר החשבונות בדירה 

נכנסים לשירות העברת חשבונות בתל אביב

ב 5 דקות מכל מכשיר טלפון או מחשב

1

1

ב 5 דקות מכל מכשיר טלפון או מחשב

ממלאים הפרטים אישיים ומצרפים מסמכים

שם, כתובת, הדיירים המתחלפים, ת.ז, וחוזה שכירות

2

2

ממלאים פרטים אישיים
 ומצרפים מסמכים

שם,כתובת, הדיירים המתחלפים,

 ת.ז, וחוזה שכירות

בוחרים חשבונות להעביר ומסדרים תשלומים

הוראת קבע בכרטיס אשראי או תשלום שובר בדואר

3

חשבון גז
חשבון מים
חשבון חשמל
חשבון ארנונה

3

בוחרים חשבונות להעביר
 ומסדרים תשלומים

הוראת קבע בכרטיס אשראי
 או תשלום שובר בדואר

?מהי ארנונה

ארנונה תל אביב, היא מס אותו מטילה עירייה תל אביב או רשות מקומית, לפי חוק בכל שנת כספים בהתאם לחוקים ולתקנות שמחוקקת הכנסת, ובפיקוח משרד הפנים. כל אדם או גוף ששוכרים את הנכס או שוהים בו לטווח ארוך, חייבים בתשלום ארנונה. לכל אדם או גוף שהם בעלי הנכס, או קרובים אליו מתוקף היותם דיירים או שוכרים. פולש חסר זכויות בנכס גם מחויב בתשלום ארנונה בזמן שהותו שם.

כתובת ושעות פתיחה מחלקת ארנונה תל אביב

כתובת: אבן גבירול 69 מרכז השירות העירוני

טלפון: 6070* פקס: 03-7708598 

קבלת קהל
ימים א'-ד', 08:00 - 14:00, 15:00 - 18:00
ימי ה', 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

?איפה מוצאים את מספר הנכס ומספר לקוח/משלם

חשבון ארנונה

החלפת מחזיקים בנכס בתל אביב

כאשר נכס בתל אביב נמכר או יש בו חילופי שוכרים, יש להעביר את חשבון הארנונה על שם המחזיק החדש. על פי החוק המחזיק בנכס הו זה שחייב בתשלום הארנונה. בשכירות התהליך נקרא חילופי מחזיקים בארנונה בתל אביב בין שוכרים. בתקופת שכירות בתל אביב של פחות משנה, השוכר לא נחשב כמחזיק בנכס.

המסמכים הנדרשים בעת החלפת שוכרים בנכס בתל אביב

החלפת בעלות קניה ומכירה - עותק שלם של חוזה רכישה חתום בידי הצדדים וצילום תעודה מזהה של הבעלים החדש.

שוכר יוצא - שם מלא ות.ז. של בעל הנכס חוזה שכירות וצילום תעודת זהות של השוכר החדש.

שכירות (12 מעל חודשים) - עותק שלם חתום בידי הצדדים של חוזה שכירות וצילום תעודת זהות של השוכר החדש.

את המסמכים הנדרשים יש למסור באמצעות דואר, פקס או להגיע למרכז השירות בבניין העירייה.

הדרך הקלה היא להשתמש בשירות המקוון של מה זה קל: חילופי מחזיקים בארנונה בתל אביב שיאפשר לכם להעביר חשבונות בין שוכרים לכל חשבונות הדירה, חשמל,מים גז וארנונה.

?איך משלמים את הארנונה בתל אביב

קיימות שתי אפשרויות לתשלום הארנונה בתל אביב:


  1. תשלום ארנונה תל אביב - מראש בעבור כל השנה, לא יאוחר מ-31 בינואר של אותה שנה
  2. תשלום ארנונה בתל אביב - שישה תשלומים דו חודשיים צמודי מדד


תשלום ארנונה מראש לשנה, לא יאוחר מ-31 בינואר של אותה שנה או שישה תשלומים דו חודשיים צמודי מדד


תשלום חשבון ארנונה בתל אביב

העברת חשבון ארנונה ברמת השרון

העברת חשבון ארנונה בבער שבע

העברת חשבון ארנונה בקריות

העברת חשבון ארנונה באילת

העברת חשבון ארנונה בהרצליה

העברת חשבון ארנונה בגבעתיים

העברת חשבון ארנונה ברמת גן

העברת חשבון ארנונה בחיפה

העברת חשבון ארנונה בחולון

העברת חשבון ארנונה בראשון לציון

מה זה קל בע"מ אינה משויכת לאף אחד מסימני המסחר ואינה מסונפת למי מחברות אלה. עצם העובדה שאנו מציגים סימן מסחרי של חברות תקשורת, תאגידי מים, רשויות מקומיות, חברות וספקי גז או כל שם או סימן מסחרי אחר, אין בכך כדי להעיד על הסכמתן להצגת הסימן או לפעילות אתר זה.