מדיניות פרטיות

זוהי מדיניות הפרטיות של האתר MaZeKal.co.il היא מתארת את האופן שבו אנו - מנהלי ובעלי האתר, אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו.

אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. בכל עת ניתן לפנות אל הממונה על הגנת הפרטיות בחברתנו לכתובת: [email protected] בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו.

ייתכנו שינויים במדיניות הזו בשל אופיו הדינאמי של האתר, של רשת האינטרנט ככלל ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לכל מדיניות חדשה. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתה לתוקף של המדיניות החדשה תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם יסתיימו חשבונך והרשות שניתנה לך להשתמש באתר.

בשל מגבלות השפה העברית, בחלק קטן של המקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך מדיניות זו כמובן מתייחסת גם לכן הנשים.


כללי

האתר, מטבעו, עוסק בהחלפת חשבונות צרכן ולכן מידע אישי הוא חלק בלתי נפרד ממנו. המדיניות הזו מלמדת על המידע שאנו אוספים, מה אנו עושים עם המידע, עם מי אנחנו משתפים אותו וכן היבטים נלווים נוספים (כמו לדוגמה: מה זה cookie? ומדוע אנחנו משתמשים בה?)


מסירת פרטים ומידע על ידי המשתמש- עליו ועל שותפיו ומחליפיו בנכס

כמשתמש נבקש ממך במהלך הרישום פרטים כדוגמת: שם ושם משפחה, כתובת, כתובת דוא"ל, תעודת זהות, טלפון, וספקי שירות בהם אתה משתמש ואופן ההזדהות שלך מולם. אם בחרת להירשם באמצעות חשבון הפייסבוק שלך או אמצעי אחר, נקבל בכפוף לאישורך פרטים מהחשבון כדוגמת: שם ושם משפחה, כתובת דוא"ל, תאריך לידה וחברים כל אלו נשמרים במערכות שלנו.


לצורך ביצוע תשלום לאתר, נזדקק שוב לפרטיך האישיים וכן למספר כרטיס האשראי שלך - הפרטים אלו מועברים במישרין על ידי חברת סליקת התשלומים. אנחנו לא מקבלים לידינו ולא שומרים את הפרטים הללו. במידה ובחרת לבצע הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי אנו מעבירים את פרטי כרטיס האשראי לרשות. איננו אחראים לאבטחת פרטי כרטיס האשראי ואופן השימוש של אותה רשות אליה הועברו פרטי כרטיס האשראי שלך.


במקביל אנו נבקש ממך פרטים של מחליפי בנכס ובעל הבית ("צדדים שלישיים"), והכל על מנת להעביר לרשויות את מלוא המידע שהם מבקשים. במלוי הפרטים של צדדים שלישיים הינך מצהיר כי יש לך רשות מאותם צדדים שליישים לתת לנו את המידע האישי שלהם.


עליך למסור פרטים נכונים בלבד


על מנת להפיק תועלת מירבית מהאתר עליך להירשם לאתר. רישום לאתר מחייב אותך למסור פרטים מזהים. ללא פרטים נכונים יקשה עלינו לספק את השירותים באתר. פרטים שגויים, לא מעודכנים או מוטעים יפגעו בחוויית השימוש שלך באתר ובפעילות האתר באופן כללי. בנוסף, אנו מבקשים להוקיע מקרבנו את כל מי שמנסה להתחזות לאחר או מסר פרטים מטעים. לכן, מוצהר על ידך שכל הפרטים שמסרת לנו הם נכונים ומדויקים.


המידע שאנחנו אוספים במהלך הפעילות שלך באתר

כמו מרבית אתרי האינטרנט, גם מחשבי השרת שלנו קולטים נתונים לגבי הפעילות של משתמשי האתר, כדוגמת הדפים שנצפו, משכי הפעילות באתר, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו באתר, כתובות האינטרנט (IP) שהוקצתה למחשב המשתמש באתר לשם הגישה לאינטרנט, אתר האינטרנט שממנו הגיע המשתמש לאתר, סוג מערכות ההפעלה במכשירי המשתמשים ועוד.

המידע הזה נאסף בחלקו כתהליך סטנדרטי ואוטומטי ברשומות ('לוגים') של האתר ובנוסף, נקלט ומנותח לדוגמה על ידי חברות המספקות לאתר שירותי מידע וניתוח סטטיסטיים כדוגמת Google Analytics, וכן שירותי אבטחה לאתר והגנה מפני תקיפות של האקרים.


מדוע אנחנו אוספים את המידע?

המידע שאנו אוספים מאפשר לנו לספק לך ולמשתמשי האתר האחרים את השירות, וכן לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, בשיגור של הודעות בדוא"ל ומסרונים, שאלונים, סקרים ומידע נוסף בנוגע לפעילות באתר ופעילויות נוספות, באבטחה שלו ובביצוע שיפורים ותוספות לאתר.

בכפוף להסכמתך, ההודעות שנשלח אליך עשויות לכלול גם מידע על מוצרים ושירותים, בעל אופי פרסומי.

ככל שנזדקק לכך, נשתמש במידע גם כדי לחקור ולמנוע שימוש לרעה באתר, כדוגמת הפרות זכויות, הונאות וגניבות זהות ובמידת הצורך אף לצורך הליכים משפטיים הנוגעים לכך.


עם מי אנחנו משתפים את המידע?

אנחנו משתפים מידע עם חברות ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע. בכלל זה נזדקק לשתף מידע עם חברות כדוגמת חברות סליקה, הפקת חשבוניות, סטטיסטיקה, אחסון קובצי וידאו ואבטחת מידע. כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה שאנחנו מקבלים צו בית משפט לגלות מידע.


הנך נותן הסכמתך לנו לאסוף ולהפיק את המידע , ולעשות שימוש במידע , כדי לאפשר לך להשתמש באתר, למטרות שיווק ומכירה,  למתן הצעות, מתן הטבות, יצירת קשר, שליחת עדכונים, פניה וזיהוי, אימות פרטים, שיפור השירות, מתן שירותים, דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר, עידוד רכישה, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק - ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת המידע לצדדים שלישיים, בישראל או מחוץ לישראל, לרבות מפרסמים, חברות ביטוח, סוכני ביטוח, נותני אשראי מובילים ונותני שירות אחרים ("הספקים").


יודגש כי אינך חייב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובכל שימוש באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכל כמפורט במדיניות הפרטיות.

בנוסף למטרות השימוש המפורטות במסמך זה או בתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהן, אנו רשאים לעשות שימוש במידע, ולהעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתנו, בין היתר גם על מנת, למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו; במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במערכת; במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך וביננו; על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים; על מנת להגן על זכויות הקניין שלנו ו/או של המשתמשים באתר; במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין ולצורך שינוי האתר ושיפורו.


הנך מאשר כי למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אנו רשאים להעביר את המידע לספקים, והספקים, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש, וכן לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם. אנו לא נישא באחריות בכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של הספקים במידע כאמור.


מידע סטטיסטי ואנונימי

מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות. אנו רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות. יחד עם זאת, כאשר אנו משתמשים במידע מסוג זה, לא נעשה כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים שלך, שלא נחשפו ממילא בפומבי במהלך השימוש שלך באתר.


מיזוג או רכישה

אם נמזג את פעילותנו אם חברה אחרת, או נירכש על ידי חברה אחרת, החברה החדשה תיכנס בנעלינו ותשתמש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות הזו.


היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר בהתאן לדיני הגנת הפרטיות בישראל, במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב של האתר, וכן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה, סליקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל במדינות אשר מחזיקות ברמת אבטחה נאותה פחות מישראל (לדוגמא: ארה"ב).

משך הזמן שבו נשמור את המידע

אנו רשאים לשמור את המידע שלך, כל עוד אתה משתמש באתר. לאחר מכן, נשמור את המידע אם יש צורך בכך, לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע הנדרש לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי, למטרות תיעוד וארכוב, כדי למנוע ממשתמש מפר או הפוגע באחרים מלפתוח חשבונות נוספים באתר, כדי להמשיך ולהציג באתר מידע רלבנטי כדוגמת חוות דעת על מועמד וכיוצאים באלה. מידע שלא נזדקק לו יותר כמידע מזהה, נמחק אותו או נהפוך אותו לבלתי מזהה.


נוהגי פרטיות של אתרים אחרים

המדיניות הזו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות לאתרים אחרים – שם הפעילות איננה מנוהלת על ידינו ובהתאם, נוהגי הפרטיות שלהם יכולים להיות שונים. כך גם דף הפייסבוק שלנו מנוהל בכפוף לנוהגי הפרטיות של פייסבוק ולא לפי מדיניות זו. כפי שמצאת לנכון לעיין במדיניות זו, מומלץ לעיין גם במדיניות של כל אתר אליו הופנית מהאתר שלנו.


Cookies

Cookies הם קבצים קטנים שנשמרים במחשב שלך. אנו משתמשים בהם לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לדעת אם הדפדפן שלך תומך ב – Java script, כדי לשפר את ביצועי אתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הן Session Cookies והן נמחקות בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך.

Cookies אחרות נשמרות לפרק זמן מסוים. אלה הן ה – Persistent Cookies. אנו משתמשים בהן לדוגמה כדי שלא תצטרך להזין את שם המשתמש והסיסמה שלך בכל ביקור באתר. הן נשמרות למשך חודש ימים או יותר, בהתאם לצורך ולהחלטתנו מעת לעת.

ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה לשבש את היכולת שלך להשתמש באתר.


מערכות להגשת פרסומות

אנחנו משתמשים בחברות המגישות פרסומות כדוגמת שירות DoubleClick של חברת Google. חברות אלה מציבות במחשב שלך Cookie שנשלטת ומנוהלת על ידן (אלה הן – Third Party Cookies) ומאפשר להן להתאים את הפרסומות שאתה צופה בהן באתר ובאתרים נוספים, בהתאם להעדפותיך ולפעילותך ברשת. חברות אלה מציעות אפשרות להסיר את עצמך מקבלת פרסומות ממוקדות, על ידי ניהול הרשאות כדוגמת ה – Settings for Google Ads וכן עשויות לאפשר לך להימנע מאיסוף המידע שלך על ידן באמצעות התקנת תוסף לדפדפן, כדוגמת Google Analytics Opt-Out Browser Add-on. נדגיש כי כלל השירותים הללו מוצעים ונשלטים על ידי החברות הללו ולא על ידינו.

הבחירה שבידך

אנחנו מקנים לך בחירה בהיקף נרחב מאד בנוגע לניהול המידע שלך באתר. כך לדוגמה, מידע רב שניתן להזין לאתר הוא בגדר בחירה ולא חובה; ניתן לערוך ולשנות מודעה, להקפיא אותה ויתכן אף למחוק אותה בהתאם למדיניות האתר, כפי שתהיה מעת לעת (לתשומת הלב: משך תהליך מחיקת מידע כפוף למגבלות ואילוצים טכנולוגיים של מערכת האתר. כמו כן, אנחנו רשאים לשמור אצלנו העתקים מכל נוסחי המודעות לצורכי בקרה ותיעוד); ניתן לבטל את רישומך לאתר ופרטיך לא יהיו נגישים יותר למשתמשים אחרים וכן ניתן למחוק או לא להסכים לקבל Cookies.

בכל עת תינתן לך האפשרות להודיע לנו לחדול משיגור הודעות בעלות אופי פרסומי. אנו נחדל מלשגר לך הודעות כאלה בתוך פרק זמן סביר, בהתאם למגבלות התפעוליות, לאחר קבלת הודעה כזו. בנוסף, עומדת לרשותך זכות מוקנית בחוק לעיין במידע שעליך, השמור במאגרי האתר ולדרוש את תיקונם או מחיקתם של פרטים שגויים, מוטעים או לא מעודכנים


אבטחת מידע

אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. כך לדוגמה, כל דפי האתר מאובטחים באמצעות פרוטוקול ההצפנה SSL, הגבייה באמצעות כרטיס אשראי נעשית באמצעות תשתית סליקה מאובטחת של ספק של החברה, העומד בתקן אבטחת המידע של תעשיית כרטיסי האשראי (PCI-DSS) וספקי שירותי האירוח של מאגרי האתר מיישמים מערכות לאבטחה פיזית ולמידור הגישה לאתר.

יחד עם זאת, המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות האתר, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות. לכן, איננו מתחייבים שהמידע שלך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.לתשומת לבך, השימוש באתר ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה. גלישה או שימוש באתר ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, הינם באחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.  לא נהיה אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך משימוש באתר.

כללי

על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.

השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה

במידה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שיקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות מדיניות הפרטיות אשר תשארנה בתוקף ותחייב אותך.

אנו לא נהייה אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביך יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

אנו עשויים ויכולים לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") של מדיניות הפרטיות באתר, מעת לעת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. השימוש באתר ו/או במערכות יהיו כפוף למדיניות הפרטיות החדשה לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות  בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר.

עודכן לאחרונה ביום: 26.4.2018

התחל שיחה
1
היי... אנחנו מה זה קל ☺️ איך אפשר לעזור?
מה זה קל - בירוקרטיה בקליק
היי 👋

ברוכים הבאים למה זה קל - בירוקרטיה בקליק
איזה כיף שפנית אלינו
איך נוכל לעזור היום?

כדי להתחיל
העברת חשבונות
עדכון כתובת בתעודת זהות
יש לכם שאלה? ממש נשמח לשמוע ממכם בכל דרך שתרצו 🙏 ☺️
למשל בוואטסאפ