מה זה קל לוגו

הוראת קבע בכרטיס אשראי  להסדר תשלום חשבונות

הוראה זו לחיוב חשבון נועדה להסדר תשלומי חשבונות אצל החברות והרשויות שסימנתם
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת באופן שוטף לפי סטנדרטים קפדניים וכוללת הצפנת SSL

 • הוראת קבע מקוונת בכרטיס אשראי

 • זוהי הוראה לחיוב כרטיס האשראי שלי בסכומים ובמועדים שייקבעו בחשבונות עבור השירותים שנבחרו להחלפה
  בטופס זה.

  כרטיס האשראי שברשותי יחויב כל עוד הוא בתוקף ובאין התנגדות מחברת האשראי לביצוע התשלום.

  הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה.

  ידוע לי כי חשבוני יחויב לפי ההסדר שלי עם חברת האשראי (סכומים, מספר תשלומים וכולי)

  ידוע לי גם כי חשבוני יחויב כל עוד לא אמסור לרשות/ספק השירות הודעה בכתב לביטול הוראת הקבע.

  עוד ידוע לי כי תשלום בהסדר זה אינו מזכה להנחה בארנונה.

 • Hidden
 • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

מערכת זו מאובטחת ומבוקרת באופן שוטף לפי סטנדרטים קפדניים וכוללת הצפנת SSL