הודעה על שינוי כתובת חינם
ב-5 דקות זה מה זה קל!

לצומת לבכם – השירות שמה זה קל בע"מ נותנת בפועל הוא  שליחת בקשה לשינוי או עדכון כתובת ולא שינוי בפועל. מומלץ לבצע מעקב אחר שינוי הכתובת בפועל ישירות מול החברות והארגונים השונים. אין במתן שירות זה התחיבות מצד מה זה קל בע"מ שהחברות השונות אכן ביצעו או יבצעו את עדכון כתובתכם ברישומים שלהם.

מה זה קל אינה משויכת אף אחד מסימני המסחר ואינה מסונפת למי מחברות אלה. עצם העובדה שאנו מציגים סימן מסחרי של חברות תקשורת, אין בכך כדי להעיד על הסכמתן להצגת הסימן או לפעילות אתר זה.