מה זה קל לוגו

חוזה שכירות בלתי מוגנת

חוזה שכירות של מה זה קל בע"מ, 
בסיוע משרד עורכי דין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות

מייד נתחיל ביצירת חוזה, אך לפני זה הסבר קצר על התהליך:

  • בשלב הראשון תתבקשו להזין את פרטיכם, פרטי הנכס להשכרה והתנאים המסחריים המתאימים לכם.
  • בשלב השני תוכלו לעיין בחוזה השכירות שנוצר ובו הוטמעו הפרטים שהזנתם תוך ניסוח תניות חוזיות. באישוריכם לנוסח זה, הוא ישלח לשוכר/ים.
  • בשלב השלישי, לאחר חתימת השוכר/ים תקבלו דוא"ל ובו הסכם חתום בקובץ PDF

השימוש בחוזה השכירות הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים לחוזה. מובהר כי אין בחוזה השכירות ובחומרי ההסבר הנלווים לו כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד. השימוש בחוזה אינו יוצר כל יחסי סודיות או כל יחסים מקצועיים או יחסים מיוחדים אחרים בינך ובין לחברת מה זה קל בע"מ ואינם מהווים ייעוץ משפטי (או כל ייעוץ מקצועי אחר) על ידי החברה. ככל שהנך נדרש או נזקק לייעוץ משפטי או להתאמה אישית של החוזה יש לפנות לעורך דין.